Platform voor het overbruggen van de kloof tussen burger en politiek

SLIMMER - POLITIEK

WAT IS SLIMMER - POLITIEK

Slimmer – Politiek komt voort uit het project Slimmer-Kiezen uit de Minor Data Driven Business Lab van Fontys Hogescholen. Na het succesvol ontwikkelen van een stemmenchecker met vele positieve berichten, tips en referenties in de media wilden wij graag de volgende stap zetten! 

Onze visie is het vormen van een onafhankelijke brug tussen burger en de politiek. De missie hierbij is het ontwikkelen van een onafhankelijk platform waarmee zowel politiek en bevolking transparant naar elkaar kunnen zijn. Door burgers de mogelijkheid te geven altijd raadgevend te kunnen stemmen, en argumenten te kunnen leveren op relevante maatschappelijke vraagstukken moet de interactie op gang worden gebracht tussen burger en politiek. Door alle gegevens in onze database te visualiseren en inzichtelijk te maken bieden wij ook de mogelijkheid de politiek ten allertijden te analyseren. Dit kan gestandaardiseerd, maar ook met maatwerk.

Wij zijn niet bevooroordeeld.

Aangezien wij onafhankelijk willen zijn uitten wij nergens in het platform onze eigen mening. Dit houdt in dat documenten en gegevens afkomstig uit de tweede kamer niet gewijzigd of doormiddel van Machine Learning worden aangeboden. Met Machine Learning worden wij in staat gesteld maatschappelijke en/of juridische omvangrijke teksten samen te vatten. Aangezien een robot geen vooroordeel heeft zal dit ook niet in de tekst verschijnen, natuurlijk zullen wij altijd een verwijzing naar het originele document verschaffen.

Persoonsgegevens? Nee dankje!

Naast transparantie hechten wij ook waarde aan privacy. Op een geldig mailadres na bent u zelf in controle over hetgeen u met ons deelt. Optionele gegevens bestaan uit uw voorkeurspartij, de partij waarop u heeft gestemd, de provincie waarin u woonachtig bent en uw leeftijd. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij een beter beeld vormen bij de huidige politiek.

Politieke niveaus

Naast de landelijke inzet streven wij ook actief te zijn op zowel regionaal, gemeentelijk als bedrijfskundig niveau. Politiek wordt namelijk op verschillende niveaus bedreven waarbij het concept nagenoeg hetzelfde is als bij de tweede kamer. Gezien dit overeenkomend fenomeen zijn wij ervan overtuigd dat ons platform ook gemeentes en zelfs bedrijven kan ondersteunen. Neemt u graag contact op zodat we onze ideeën kunnen bespreken.

Bekijk nu onze databank

Onze databank bevat alle debatten inzichtelijk en doorzoekbaar. Per debat worden alle behandelde dossiers en onderliggende documenten weergegeven. Dit omvat ook alle stemresultaten die eventueel bij een document horen. 

Ga naar de databank

Module overzicht

In dit overzicht worden de verschillende modules getoond die onderdeel zijn van dit platform. Alle modules dragen individueel bij aan het overbruggen van de kloof tussen burger en politiek.

Slimmer - Kiezen

Met Slimmer - Kiezen is het mogelijk te onderzoeken welke politieke partij in de tweede kamer bij u past. Door zelf te stemmen op documenten die behandeld worden in de tweede kamer wordt vergeleken welke partij op basis van stemgedrag het beste bij u past. Slimmer - Kiezen is vrij toegankelijk en slaat geen gegevens op.

Neem snel een kijkje op https://www.slimmer-kiezen.nl

Slimmer - Inzicht

Met Slimmer - Inzicht maken wij de data die we genereren op basis van uw stemgedrag inzichtelijk. Hiermee kunnen we de belangrijkste verschillen tussen de partijen en de bevolking in kaart brengen. Ook andere facetten kunnen naar wens in kaar gebracht worden. Uiteindelijk moet met behulp van een API toegang verkregen kunnen worden tot de dataset. Dit geheel zonder persoonsgegevens uiteraard.

Slimmer - Inzicht wordt momenteel nog ontwikkeld en is niet beschikbaar.

Slimmer - Besluit

Slimmer - Besluit moet conversatie uitlokken tussen politiek en bevolking op een verantwoorde manier. Dit wil zeggen dat argumenten en meningen ten aller tijden gestaafd en onderbouwd moeten worden. Deze kunnen door andere mensen worden aangevuld of op gestemd. De hoogst gewaardeerde meningen worden prominent kenbaar gemaakt.

Met dit onderdeel wil Slimmer - Politiek het kennis platform worden voor zowel politiek als de burger. Het is enorm relevant dat beide partijen worden voorzien van valide en tijdige informatie.

Slimmer - Stemmen

Met Slimmer - Stemmen wordt het mogelijk te stemmen op documenten en vraagstukken die behandeld worden in de tweede kamer. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid te stemmen op zowel behandelde als niet behandelde documenten. Uw stem wordt vastgelegd en inzichtelijk gemaakt met behulp van een persoonlijk inzicht. Met Slimmer - Stemmen heeft u de mogelijkheid om uw stem te laten horen.

Slimmer-Stemmen is toegankeliijk via jouw kosteloze account en hier.

Slimmer - Account

Wij hanteren één gratis account waarmee alle diensten uitgevoerd kunnen worden. Het account wordt gebruikt voor het vormen van een persoonlijk inzicht en als te gebruiken account in het Slimmer - Besluit. Het aanmaken van een account vereist bij ons enkel een E-mail adres. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u met ons deelt. Alle overige informatie zoals leeftijd, provincie, gekozen- en/of huidige favoriete politieke partij zijn optioneel door u in te vullen. U vind uw account hier.

Databank

Onze databank bevat alle huidige debatten met inzicht in alle behandelde dossiers en gerelateerde documenten. Toegang tot de databank is mogelijk met een Slimmer - Account. 

Hoe staan we ervoor?

In deze sectie een overzicht van de ontwikkelvoortgang

2021 - Q4

De introductie van Slimmer – Stemmen en het Slimmer – Account. Hierbij met integratie van een eigen inzicht, databank en overzicht van het huidige politieke landschap. Ook is Slimmer – Kiezen geheel omgedoopt naar een nieuwe versie.

2022 - Q1

Begin 2022 moet in het teken staan van de introductie van het Slimmer - Besluit.

2022 - Q4

In het vierde kwartaal van 2022 moet gewerkt worden naar de introductie van Slimmer - Inzicht.

2023 - Q1

In 2023 moet het mogelijk zijn toegang te krijgen tot onze database. Hierdoor kunnen gebruikers aan de hand van de dataset eigen inzichten naar wens genereren. 

2023 - Q2

Kwaliteitstest onder de gebruikers. Wij gaan de gebruikers vragen wat we beter kunnen doen.

2023 - Q3

Bespreken verbeterpunten en doorvoeren van deze verbeteringen in ons platform.

Meer informatie

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen of kunt u ons helpen? Wij gaan graag met u het gesprek aan.